02/08/2019 - 18:01

Ðề nghị sửa chữa đường

Cử tri đề nghị giặm vá, sửa chữa tuyến đường tỉnh 922, 923 và các cầu trên tuyến Lộ Vòng Cung. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Việc giặm vá, sửa chữa tuyến đường tỉnh 922:

Đoạn từ đầu tuyến đến cầu Tắc Cà Đi: Trong năm 2019, thành phố đã bố trí kinh phí để thực hiện, đảm bảo giao thông trên tuyến. Đoạn từ cầu Vàm Nhon đến cuối tuyến: Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang quản lý để triển khai dự án Đường tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ). Các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra và sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục các hư hỏng mặt đường (nếu có). 

- Về sửa chữa mặt đường và thay thế các cầu trên đường tỉnh 923:

Trong năm 2019, thành phố đã bố trí 7,13 tỉ đồng để sửa chữa mặt đường, thay mới các dàn cầu đã hư hỏng, nâng tải trọng khai thác các cầu từ 5 tấn thành 8 tấn. Qua đó, nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của nhân dân trên tuyến.

Chia sẻ bài viết