19/01/2022 - 20:05

Ðề nghị sớm đưa Trung tâm Giống thủy sản vào hoạt động

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị sớm đưa Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 (xã Thạnh Mỹ) vào hoạt động. Ðồng thời, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Cái Sắn. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ được thành lập từ hợp nhất của 3 đơn vị là Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống, cây trồng, vật nuôi, thủy sản và Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 theo Quyết định số 78/QÐ-UBND ngày 15-1-2020.

Từ khi được thành lập, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã khẩn trương kiện toàn tổ chức; tổ chức xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất phục vụ sản xuất của Trung tâm Giống thủy sản cấp 1. Ðến nay, hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 đã hoàn chỉnh, đơn vị đang triển khai tổ chức sản xuất và dự kiến đến nửa đầu năm 2022 sẽ có nguồn giống thủy sản phục vụ bà con trong và ngoài thành phố.

- Về khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Cái Sắn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với địa phương khảo sát cụ thể. Ngày 13-12-2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn thành phố, có công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng các dự án kè chống sạt lở trọng điểm, khẩn cấp và dự án đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái trên địa bàn thành phố; trong đó, có đề xuất dự án kè chống sạt lở bờ trái sông Cái Sắn quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh với chiều dài 29.100m, tổng mức đầu tư dự kiến: 3.245 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết