15/11/2022 - 20:40

Ðề nghị sớm di dời đường dây trung thế

Cử tri quận Ô Môn đề nghị sớm di dời đường dây trung thế đoạn từ quốc lộ 91 đến Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

Tuyến đường dây trung thế cử tri kiến nghị, ngày 31-10-2019, Sở Công Thương đã cùng với Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ và địa phương đến khảo sát, dài khoảng 800m, đi qua khoảng 70 nhà dân. Sau khi khảo sát, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ dự trù kinh phí di dời.

Ngày 6-11-2019, Sở Công Thương có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin dự kiến mở rộng tuyến đường tỉnh 923 để Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ có kế hoạch di dời theo vị trí lộ giới. Ngày 23-10-2020, Sở Công Thương đề nghị khi thực hiện mở rộng đường tỉnh 923, bổ sung thêm hạng mục đầu tư xây dựng đường dây trung thế 3 pha đoạn từ quốc lộ 91 đến Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ để đầu tư đồng bộ dự án (tổng dự toán chi phí đường dây và trạm biến áp dự tính là khoảng 5 tỉ đồng). Ngày 9-8-2022, Sở Công Thương có văn bản gửi Sở GTVT đề nghị bổ sung thêm hạng mục đầu tư xây dựng đường dây trung thế 3 pha đoạn từ quốc lộ 91 đến Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố giai đoạn 2021-2025 để trình UBND xem xét, phê duyệt.

Tuy nhiên, ngày 5-9-2022 Sở GTVT có công văn phúc đáp: Dự án xây dựng đường tỉnh 923 được UBND thành phố phê duyệt không có hạng mục đường dây điện trung thế 3 pha đoạn từ quốc lộ 91 đến Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ. Sở GTVT đề nghị Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công nhiệm kỳ 2021-2025.

Trước mắt, Sở Công Thương yêu cầu Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ tiếp tục duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống trong hành lang tuyến điện theo đúng quy định; đồng thời, yêu cầu Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ báo cáo Tổng Công ty Ðiện lực miền Nam kịp thời bố trí vốn để thực hiện di dời tuyến điện này trong năm 2023.

Chia sẻ bài viết