15/04/2019 - 17:26

Ðề nghị sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri đề nghị thành phố hỗ trợ để người dân sớm được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại dự án khu dân cư do Công ty TNHH Long Thịnh làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

- Đối với các lô nền đã cấp GCNQSDĐ, chủ đầu tư ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên cho khách hàng: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Công ty rà soát, rút bớt GCNQSDĐ đối với trường hợp đã thế chấp đề bàn giao cho khách hàng. Qua làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Long Thịnh, Công ty cam kết rút bớt tài sản thế chấp theo lộ trình để bàn giao và thực hiện thủ tục sang tên cho khách hàng. Từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty đã rút được 23 GCNQSDĐ.

- Đối với các lô nền chưa cấp GCNQSDĐ: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn thủ tục để Công ty được cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, hiện tại Công ty chưa nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xem xét năng lực của chủ đầu tư, cam kết thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật.l

 

Chia sẻ bài viết