08/08/2022 - 19:44

Ðề nghị sớm bố trí tái định cư 

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị sớm bố trí tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối đường Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án đường nối đường Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918, có khoảng 655 tổ chức, hộ dân ảnh hưởng. Trong đó, đã có quyết định phê duyệt chính sách tái định cư cho 602 trường hợp, trong số này có 129 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, không đủ điều kiện tái định cư 473 trường hợp. Các cơ quan chức năng đã tổ chức bốc thăm, giao nền cho 85/129 trường hợp, tương đương 98 nền. Tuy nhiên, còn một số trường hợp chưa đồng ý nhận nền tái định cư tại khu tái định cư đường Bành Văn Khuê, khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) và yêu cầu được nhận nền tại khu đô thị tái định cư Cửu Long.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Ðầu tư Bất động sản Cửu Long đang tổ chức thi công đối với các lô nền tái định cư còn nợ Ban Quản lý dự án ODA để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối đường Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918. Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Ðầu tư Bất động sản Cửu Long để sớm bàn giao các lô nền để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Thời gian thực hiện trong quý III năm 2022.

Chia sẻ bài viết