02/09/2021 - 20:22

Ðề nghị rà soát quy hoạch công viên cây xanh

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị rà soát quy hoạch dự án khu công viên cây xanh trên đường tỉnh 919 (đường Phù Ðổng Thiên Vương) để có giải pháp xử lý theo đúng quy định. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Qua rà soát, vị trí cử tri phản ánh được quy hoạch là công viên cây xanh bố trí dọc theo kênh Bốn Tổng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu trung tâm thị trấn huyện lỵ, huyện Vĩnh Thạnh. Quy hoạch này đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2097/QÐ-UBND ngày 25-8-2008. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, vị trí quy hoạch cây xanh chưa được triển khai thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt.

Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đang thực hiện lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Thạnh. Trong đó, định hướng điều chỉnh quy hoạch công viên cây xanh cặp đường Phù Ðổng Thiên Vương cho phù hợp với tình hình thực tế. Dự kiến, UBND huyện sẽ trình thẩm định phê duyệt  đồ án vào cuối năm 2021.l

 

Chia sẻ bài viết