24/09/2021 - 18:54

Ðề nghị quan tâm đầu tư hệ thống cống thoát nước

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống cống thoát nước dọc theo đường tỉnh 918 để bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 918 đang được thành phố tổ chức thực hiện. Cụ thể, dự án đang được triển khai thi công giai đoạn 1, từ điểm giao giữa đường tỉnh 918 với đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức. Ðồng thời, đang lập thủ tục để đầu tư dự án đường tỉnh 918, giai đoạn 2.

Ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp UBND quận Bình Thủy tiến hành khảo sát, xem xét phương án lắp đặt cống thoát nước dọc, ngang đường đối với các đoạn tuyến đủ điều kiện và không thuộc các dự án thành phố đang triển khai thực hiện.

Chia sẻ bài viết