09/01/2021 - 18:38

Ðề nghị phối hợp với gia đình trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường phối hợp với gia đình học sinh trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố như sau:

Thời gian qua, ngành Giáo dục đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phối hợp với gia đình học sinh trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh; xây dựng trường học an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Ðến nay, 100% trường học thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan để kịp thời xử lý thông tin thường xuyên, đột xuất liên quan đến học sinh.

Các trường trao đổi, thống nhất trong Ban Ðại diện cha mẹ học sinh kế hoạch năm học của nhà trường và triển khai đến phụ huynh học sinh vào đầu năm học; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, tiếp thu các ý kiến từ phía gia đình trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh. Các trường đã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, Hội khỏe Phù Ðổng cấp trường, sinh hoạt các câu lạc bộ năng khiếu, sở thích trong trường học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương, tham gia chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng,...

Các trường phối hợp, tổ chức các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh, nhất là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em đến trường; nhiều hoạt động, hội thi do nhà trường tổ chức nhằm gây quỹ học bổng đã giúp đỡ mỗi năm hơn 1.000 em, giúp các em vượt qua khó khăn vươn lên học tốt, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh có học lực yếu, kém, nhiều em vươn lên học tập trung bình và khá, trở nên chăm ngoan, thành đạt. Ðồng thời, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, hội thi tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật, các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn cho các em...

Chia sẻ bài viết