16/07/2021 - 10:49

Ðề nghị nạo vét lòng hồ Xáng Thổi

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị có kế hoạch đầu tư nâng cấp hẻm 388, phường An Khánh và nạo vét lòng hồ Xáng Thổi, phường An Cư. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

- Về nâng cấp hẻm 388: Qua khảo sát, hẻm 388, phường An Khánh đã được đầu tư xây dựng khá lâu. Hiện nay, hạ tầng của hẻm đã xuống cấp, thường ngập nghẹt mỗi khi trời mưa lớn hoặc thủy triều dâng cao, từ đó, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. UBND phường An Khánh đã tiến hành họp dân lấy ý kiến để thực hiện nâng cấp tuyến hẻm trên theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; trong đó, Nhà nước đầu tư 60%, nhân dân đóng góp 40%. Phòng Quản lý đô thị quận đã trình UBND quận thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến hẻm trong giai đoạn 2021-2025.

- Về nạo vét, cải tạo lòng hồ Xáng Thổi: UBND quận dự kiến đưa công trình nạo vét hồ Xáng Thổi, cải tạo kè, công viên và đường quanh hồ Xáng Thổi, phường An Cư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Cơ quan chức năng đã tổ chức 3 cuộc họp để thông qua phương án thiết kế. Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận đang hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Chia sẻ bài viết