17/12/2020 - 18:27

Ðề nghị nâng cấp, mở rộng đường

Cử  tri quận Thốt Nốt đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến phà Tân Lộc đến khu vực Long Châu và đoạn từ UBND phường Tân Lộc đến Tân Mỹ; nâng cấp tuyến đường tỉnh 921, đoạn đi qua khu vực Tràng Thọ 1. Nội dung trả lời của UBND quận Thốt Nốt như sau:

- Công trình nâng cấp, mở  rộng tuyến đường từ UBND phường Tân Lộc đến khu vực Tân Mỹ 2, phường Tân Lộc thuộc nhóm dự án C. Dự kiến, thời gian khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2023, thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của TP Cần Thơ (đã được HÐND TP Cần Thơ thông qua tại kỳ họp giữa năm 2020). Hiện nay, UBND quận đang lập thủ tục đầu tư trình UBND thành phố xem xét, quyết định để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

- Về đầu tư, nâng cấp tuyến đường tỉnh 921- đoạn đi qua khu vực Tràng Thọ 1: Tuyến đường này không có hệ  thống thoát nước, trước đây thoát nước mặt đường tự nhiên, một số hộ dân xây dựng sân nhà và nâng cấp các hẻm cao hơn mặt đường dẫn đến tình trạng bị đọng nước cục bộ khi trời mưa.

UBND quận đã chỉ đạo tổ chức họp dân nhiều lần, yêu cầu các hộ dân di dời vật kiến trúc để xây dựng hệ thống thoát nước, nhưng hầu hết các hộ dân không thống nhất di dời nên đến nay, hệ thống thoát nước tại tuyến này chưa triển khai thực hiện. UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức họp dân, vận động các hộ dân di dời vật kiến trúc để xây dựng hệ thống thoát nước, tránh tình trạng đọng nước gây mất an toàn giao thông.

Chia sẻ bài viết