28/05/2024 - 20:14

Ðề nghị mở rộng danh mục thuốc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho tuyến y tế cơ sở

Cử tri quận Ô Môn đề nghị mở rộng danh mục thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho tuyến y tế cơ sở để người dân an tâm khám, chữa bệnh và hạn chế tình trạng khám, chữa bệnh BHYT trái tuyến. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Việc cập nhật danh mục thuốc BHYT thực hiện theo các quy định do Bộ Y tế ban hành. Các bệnh viện cập nhật các loại thuốc BHYT theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và phù hợp với hạng của bệnh viện. Ðối với các bệnh viện tuyến thành phố có thực hiện các kỹ thuật chuyên môn sâu thì Hội đồng khoa học và công nghệ của đơn vị sẽ thông qua việc đề xuất cập nhật, bổ sung danh mục thuốc  mới từ đề xuất của các khoa lâm sàng.

Hiện tại, Danh mục thuốc thanh toán BHYT do Bộ Y tế ban hành, thường xuyên có sự điều chỉnh và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị cho người có thẻ BHYT. Cụ thể, ngày 31-12-2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Thông tư số 20/2022/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quỹ BHYT thanh toán chi phí thuốc sử dụng cho người bệnh theo số lượng thực tế sử dụng; mở rộng phạm vi thanh toán cho một số thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới, gồm bệnh viện hạng II: 1 thuốc, bệnh viện hạng III, IV: 5 thuốc; mở rộng cho tuyến xã: 38 thuốc. Trong đó, 38 thuốc mở rộng thanh toán, 4 thuốc cho phép được cấp phát thuốc tại trạm y tế xã. Số lượng thuốc trong danh mục cũng tăng từ 1.030 hoạt chất lên 1.037 hoạt chất; Thông tư đã bổ sung căn cứ chỉ định thuốc được thanh toán BHYT theo Dược thư Quốc gia mới nhất. Thông tư đã làm rõ quy định thanh toán đối với thuốc ung thư và hướng dẫn cụ thể và bổ sung các căn cứ thanh toán chi phí thuốc được bào chế, pha chế tại bệnh viện.

Thông tư số 20/2022/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế cũng quy định giá mua thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp  luật về đấu thầu và phù hợp với phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định  pháp luật về BHYT. Về cơ cấu danh mục thuốc từng bệnh viện sẽ do Hội đồng thuốc và điều trị quyết định xây dựng trên cơ sở danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

 

Chia sẻ bài viết