04/07/2020 - 18:27

Ðề nghị kiểm tra việc mua bảo hiểm y tế cho người lao động

Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố kiểm tra việc thực hiện mua bảo hiểm y tế cho người lao động tại một số doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Trà Nóc nhằm  đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, UBND thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó, có việc mua bảo hiểm y tế cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố; đồng thời, đề nghị Bảo hiểm Xã hội thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện mua bảo hiểm y tế cho người lao động làm việc trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhất là sẽ là tiến hành kiểm tra tại các công ty, doanh nghiệp mà cử tri đã phản ánh cụ thể. Sau đó, sẽ có báo cáo kết quả đến Thường trực HÐND thành phố để thông tin đến cử tri trong quý III năm 2020.

 

Chia sẻ bài viết