23/06/2020 - 21:20

Ðề nghị kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh bất động sản

Cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp môi giới, sàn giao dịch bất động sản trong việc quảng cáo, giới thiệu các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, khi các công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có yêu cầu mở sàn giao dịch bất động sản, cần có điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất đảm bảo. Thời gian qua, khi các doanh nghiệp có yêu cầu, Sở Xây dựng đều hướng dẫn, tổ chức kiểm tra để công nhận hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản theo quy định.

Từ năm 2018 đến nay, có 10 sàn giao dịch bất động sản được công nhận hoạt động và đã thông tin công khai trên Cổng thông tin của Sở Xây dựng theo quy định. Sở Xây dựng đã tổ chức 3 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố, đã cấp 582 chứng chỉ môi giới bất động sản.

Trước đây, có quy định tất cả bất động sản của các dự án khi kinh doanh phải thông qua các sàn giao dịch bất động sản được Nhà nước công nhận. Tuy nhiên, từ khi Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thi hành, nội dung này không còn, các cá nhân có chứng chỉ hành nghề được hành nghề độc lập, không phải lập sàn giao dịch bất động sản.

Thời gian qua, khi các doanh nghiệp đăng quảng cáo, Sở Xây dựng đã phối hợp kiểm tra, nhưng các chủ đầu tư không thừa nhận giao bất động sản mua bán qua các môi giới nên chủ yếu phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm soát các hoạt động quảng cáo của tổ chức, cá nhân. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố trước khi cấp phép quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân đều có văn bản phối hợp kiểm tra cùng Sở Xây dựng nhằm kiểm soát việc quảng cáo đối với kinh doanh bất động sản của các chủ đầu tư tại các dự án, khi đủ điều kiện kinh doanh bất động sản mới cấp phép quảng cáo.

Chia sẻ bài viết