14/04/2024 - 18:26

Ðề nghị khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Cử tri các quận, huyện tiếp tục phản ánh tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, buộc người dân phải mua thuốc bên ngoài gây khó khăn cho người dân. Cử tri đề nghị sớm có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

- Về thuốc: Năm 2023, UBND thành phố chấp thuận chủ trương giao Bệnh viện Phụ sản thực hiện đấu thầu thuốc tập trung với danh mục thuốc mở rộng cho tất cả các bệnh viện của toàn thành phố năm 2023-2025. Hiện tại, đã có kết quả đấu thầu thuốc 10/10 gói (tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.606 tỉ đồng) phục vụ điều trị trong 24 tháng (năm 2023-2025). Như vậy, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu thuốc điều trị tại địa phương.

- Về hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế: Năm 2023, các bệnh viện tự tổ chức đấu thầu mua sắm. Công tác triển khai thực hiện các thủ tục mua sắm và trình cấp thẩm quyền phê duyệt bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Các bệnh viện đang triển khai đấu thầu mua sắm theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND một số gói hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế.

Giải pháp khắc phục trong thời gian tới: Sở Y tế sẽ tiếp tục đôn đốc các bệnh viện khẩn trương thực hiện mua sắm nhằm cung ứng kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị tại đơn vị. Ðồng thời, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố xem xét, ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018/NQHÐND ngày 11-7-2018 về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý. Qua đó, nhằm giao quyền tự chủ, tự quyết trong vấn đề mua sắm để các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, phục vụ điều trị.

Chia sẻ bài viết