21/04/2024 - 18:09

Ðề nghị khắc phục tình trạng dây cáp mạng viễn thông mắc chằng chịt

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị khắc phục tình trạng hệ thống dây cáp mạng viễn thông mắc chằng chịt, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất vẻ mỹ quan đô thị. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố như sau:

Từ năm 2015 đến nay, Sở TTTT đã tham mưu UBND thành phố ban hành 2 kế hoạch và triển khai chỉnh trang đồng bộ trên toàn thành phố. Cụ thể: Giai đoạn từ năm 2015-2020, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 118/KHUBND về việc chỉnh trang hệ thống cáp treo thông tin và điện lực trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020. Kết quả, toàn thành phố đã gông và bó gọn được 808 tuyến với tổng chiều dài là 1.174km (trong đó gông được 271 tuyến đường với tổng chiều dài 504km; bó gọn được 537 tuyến đường, hẻm với tổng chiều dài là 670km).

Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc chỉnh trang cáp thông tin treo và cáp điện lực trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2025, với mục tiêu đến hết năm 2022 hoàn thành việc chỉnh trang và gông cáp thông tin treo trên tất cả các tuyến đường, tuyến hẻm thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, các quận, huyện khác phải hoàn tất ít nhất 50%; đến hết năm 2023 hoàn tất việc chỉnh trang và gông cáp treo thông tin trên tất cả các tuyến đường, tuyến hẻm, lộ nông thôn còn lại trên địa bàn thành phố. Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND, các doanh nghiệp chủ sở hữu cột đã triển khai gông được 206km; các quận, huyện cũng đã chủ động triển khai chỉnh trang, bó gọn trên các tuyến đường mất mỹ quan, mất an toàn. Do tình hình kinh tế khó khăn sau dịch COVID-19, các doanh nghiệp đều cắt giảm chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ gông cáp chậm so với Kế hoạch số 95/KH-UBND.

Trong giai đoạn 2015 đến nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều đã gông được 141,5km, cơ bản hoàn thành việc gông cáp tại các tuyến đường, các tuyến hẻm chính và các tuyến nhiều cáp. Theo báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều, toàn quận còn khoảng 30km chưa được gông cáp, Sở TTTT đã chuyển thông tin đến chủ sở hữu cột (Ðiện lực Cần Thơ, VNPT và Viettel) để đưa vào kế hoạch gông cáp năm 2023, tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn sau dịch COVID-19 nên Tổng Công ty Ðiện lực miền Nam và các tập đoàn doanh nghiệp viễn thông chưa phân bổ kinh phí thực hiện trong năm 2023 và cam kết thực hiện hoàn thành đến năm 2025.

Mặt khác, theo phân cấp quản lý thì từng quận, huyện (giao phòng Văn hóa và Thông tin) tổ chức xây dựng kế hoạch, kịp thời chỉnh trang, làm gọn cáp tại các điểm mất mỹ quan đô thị, có nguy cơ mất an toàn cho người dân và giao thông. Việc này hằng năm các quận, huyện đều có thực hiện và có báo cáo về Sở TTTT. Sở TTTT đề nghị cử tri nêu cụ thể các tuyến đường để Sở chỉ đạo chủ sở hữu cột ưu tiên thực hiện hoặc giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều đưa vào kế hoạch chỉnh trang, bó gọn đột xuất hoặc hằng năm để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

Chia sẻ bài viết