29/11/2021 - 20:01

Ðề nghị được chuyển mục đích sử dụng đất

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị có giải pháp hỗ trợ để người dân ở các khu dân cư tự phát trên địa bàn được chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 181/QÐ-UBND ngày 7-7-2021 về việc kiện toàn Tổ Công tác để tham mưu xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Ðồng thời, UBND thành phố cũng đã ban hành Thông báo kết luận số 91/TB-VPUB ngày 16-7-2021 tại cuộc họp về báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các khu dân cư tự phát và các khu phân lô, bán nền trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nội dung kết luận của UBND thành phố để UBND các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng phối hợp thực hiện việc xử lý các khu dân cư tự phát. Ðồng thời, tham mưu Tổ Công tác xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, xử lý các khu dân cư tự phát và các khu phân lô, bán nền. Dự kiến việc xử lý sẽ hoàn thành trong năm 2021. Theo đó, trường hợp các khu đất sau khi kiểm tra, rà soát đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng thì được lập thủ tục đất đai, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Chia sẻ bài viết