09/06/2023 - 21:05

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện cầu Trần Bạch Ðằng

Cử tri đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện công trình cầu Trần Bạch Ðằng. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng thành phố như sau:

Hiện nay, còn 1 hộ dân chưa được bố trí tái định cư nên chưa bàn giao mặt bằng cho công trình. Theo nội dung Thông báo số 337/TB-VPUB ngày 30-11-2022 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường tại cuộc họp kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thành phố đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao UBND quận Ninh Kiều rà soát, có văn bản đề xuất vị trí 2 nền tái định cư gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Về tình hình thực hiện thi công: Hiện nay, nhà thầu thi công đã có văn bản xin trả dự án (chấm dứt hợp đồng) do không thể triển khai thực hiện do vướng mặt bằng và trượt giá. Theo nội dung Công văn số 3866/UBND-XDÐT ngày 28-9-2022 của UBND thành phố, UBND thành phố có chủ trương cho phép cập nhật lại dự toán xây dựng công trình cho phần khối lượng còn lại của gói thầu sau khi nhà thầu đề xuất chấm dứt hợp đồng để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công khác cho phần khối lượng còn lại để hoàn thành toàn bộ gói thầu theo quy định. Hiện nay, Ban QLDA đang thực hiện các thủ tục theo quy định, tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc vào thời gian giao nền tái định cư.

Chia sẻ bài viết