03/04/2021 - 17:47

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư An Bình. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án khu tái định cư An Bình, quy mô giai đoạn 1 với diện tích 28,28ha, có 507 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ðến cuối năm 2020, đã có 283/507 hộ bàn giao mặt bằng, với tổng diện tích 15,51ha; đã giao đơn vị thi công diện tích 14,42ha. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo và yêu cầu UBND quận Ninh Kiều, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án tiếp tục vận động các hộ dân chấp hành việc giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ðồng thời, kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết thì báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.l

Chia sẻ bài viết