20/01/2021 - 22:54

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri các quận, huyện phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDÐ) ở các địa phương còn chậm, đề nghị thành phố chỉ đạo khắc phục. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố như sau:

Do ý kiến của cử tri không nêu rõ việc GCNQSDÐ thực hiện chậm trễ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện hay của Sở TN&MT (chỉ nêu chung là các địa phương) nên Sở TN&MT báo cáo giải trình chung như sau:

Trong năm 2020, hệ thống Văn phòng Ðăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp GCNQSDÐ, đăng ký giao dịch bảo đảm cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổng số 102.812 hồ sơ, tương ứng 128.371 GCNQSDÐ. Trong điều kiện áp lực công việc nhiều, cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng hệ thống Văn phòng Ðăng ký đất đai, đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố và UBND cấp huyện rà soát, sớm tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2017/QÐ-UBND và sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 158/KH-UBND cho phù hợp thực tiễn và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Chỉ đạo Văn phòng Ðăng ký đất đai khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, kéo dài (nếu có); thực hiện tốt công tác đăng ký, cấp GCNQSDÐ theo thẩm quyền; chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện thực hiện tốt công tác đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính, phối hợp với Phòng TN&MT, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế hạ tầng trong việc tham mưu UBND cấp huyện giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp GCNQSDÐ lần đầu; chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, các thủ tục đăng ký biến động tăng diện tích theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Ðồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho tổ chức, cơ sở tôn giáo và hộ gia đình, cá nhân; tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cơ sở tôn giáo và hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp tục tham mưu Sở TN&MT báo cáo, kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đất đai, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật về đất đai cho phù hợp thực tiễn giải quyết hồ sơ của địa phương...

Chia sẻ bài viết