03/10/2023 - 06:33

Ðề nghị có giải pháp phù hợp đối với khu chung cư Ngô Hữu Hạnh

Cử tri đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, có giải pháp phù hợp đối với khu chung cư Ngô Hữu Hạnh vì hiện quá cũ kỹ, xuống cấp, mất an toàn. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Căn cứ Nghị định số 101/2015/NÐ-CP của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại chung cư, UBND thành phố ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 794/QÐ- UBND ngày 15-4-2021, được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố.

Ngày 15-7-2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NÐ-CP thay thế Nghị định số 101/2015/NÐ-CP về cải tạo xây dựng lại chung cư, có hiệu lực ngày 1-9-2021. Theo đó, trường hợp chưa lựa chọn được nhà đầu tư thì thực hiện theo Nghị định số 69/2021/NÐ-CP, do đó phải lập lại thủ tục và sẽ thông tin công khai để tiếp nhận lại hồ sơ đăng ký theo quy định. UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng rà soát các căn cứ pháp lý, khẩn trương tham mưu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện cải tạo lại chung cư này.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện đã hoàn thành việc xây dựng các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư và ban hành hệ số bồi thường k cho chung cư Ngô Hữu Hạnh và dãy 18 căn phố lầu trên cơ sở ý kiến Bộ Xây dựng về tiêu chí và hệ số k bồi thường để lựa chọn nhà đầu tư. Về lập, phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình theo trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi UBND quận Ninh Kiều phê duyệt. Sau khi hoàn thành các công việc nêu trên, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan để lựa chọn chủ đầu tư dự án thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư Ngô Hữu Hạnh theo quy định.

Chia sẻ bài viết