28/04/2022 - 22:12

Ðề nghị có chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho thanh niên

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị có chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho các đối tượng thanh niên trong độ tuổi lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) thành phố như sau:

Trong thời gian tới, Sở LÐ-TB&XH thành phố sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp chỉ đạo và phối hợp với các quận, huyện triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động nhất là thanh niên trong độ tuổi lao động bị mất việc làm, thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng này ổn định cuộc sống.

Sở LÐ-TB&XH thành phố xin báo cáo thêm một số hoạt động hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thời gian qua, như sau:

Sở LÐ-TB&XH đã đề nghị UBND các quận, huyện thống kê hằng tuần danh sách người dân từ các địa phương khác về thành phố, rà soát tổng hợp danh sách người trong độ tuổi lao động, phân loại theo ngành nghề, trình độ và nhu cầu việc làm để đào tạo nghề và giới thiệu việc làm theo nhu cầu tuyển dụng, đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ liên hệ với các doanh nghiệp để tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết nối giới thiệu việc làm cho người lao động.

Sở LÐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ thuộc Sở có kế hoạch giao dịch việc làm từ nguồn kinh phí của ngân sách địa phương năm 2022; trong đó có kế hoạch thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm, như: Ngày hội tuyển dụng; phiên giao dịch việc làm trực tuyến; tổ chức điểm tư vấn việc làm, học nghề, kỹ năng; ngày hội việc làm... Song song đó là tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động thông qua các phương tiện và mạng xã hội; tổ chức các hoạt động tuyển dụng trực tuyến, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động và giải quyết việc làm cho người lao động.

Sở LÐ-TB&XH đã trình UBND thành phố ban hành đề án cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian tới, Sở LÐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp để tuyển dụng lao động…

Chia sẻ bài viết