09/03/2023 - 19:28

Ðề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng ngập nghẹt

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị ngành chức năng của thành phố có biện pháp khắc phục tình trạng ngập nghẹt khi trời mưa trên tuyến đường nối từ đường Cách mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Qua rà soát, tình trạng ngập nghẹt khi trời mưa theo phản ánh của cử tri trên tuyến đường nối từ đường Cách mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 thuộc gói thầu CT3-PW-2.5: xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng Tháng Tám với đường tỉnh 918 (Km0+000 - Km1+820), đoạn đầu tuyến giáp với đường Cách mạng Tháng Tám.

Thực hiện dự án, nhà thầu thi công đã thảm nhựa lớp I hoàn thành đoạn 600m đầu tuyến và đoạn 300m cuối tuyến và đang triển khai thi công hệ thống thoát nước đoạn từ Km 0+600 đến Rạch Sao. Sau khi hệ thống thoát nước đoạn từ Km 0+600 đến Rạch Sao thi công hoàn thành sẽ kết nối và tiêu thoát nước cho đoạn 600m đầu tuyến giáp với đường Cách mạng Tháng Tám.

 

Chia sẻ bài viết