29/10/2020 - 20:35

Ðề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới

Cử tri quận Cái Răng đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới - khu 3 (lô số 14A), do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Ðức làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Dự án khu đô thị mới - khu 3 (lô số 14A) được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 867/QÐ-UBND ngày 10-4-2019, tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Dự án có tổng diện tích 51,32ha, tổng mức đầu tư là 1.619 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ quý I-2019 đến quý IV-2023.

Về thủ tục đầu tư, UBND thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Chủ đầu tư đang thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trình thẩm định và phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo. Về giải phóng mặt bằng, đã đăng ký thu hồi 5ha. UBND quận Cái Răng đã thông báo thu hồi đất và đã đo đạc, kiểm đếm diện tích 4,16ha. Về ký quỹ, chủ đầu tư đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 7,69 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện dự án, người dân chưa đồng thuận trong việc thực hiện đo đạc, kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng, do chưa có giá đất cụ thể được phê duyệt; khung giá đền bù vật nuôi, cây giống, cây trồng mới chưa được phê duyệt thay thế quy định cũ… Công ty đã có văn bản báo cáo về kế hoạch thực hiện dự án. Cụ thể, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Cái Răng và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng dự án.

Chia sẻ bài viết