13/12/2020 - 18:24

Ðề nghị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị sớm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án Khu Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3). Nội dung trả lời của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ như sau:

Theo Trung tâm Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt, để giải phóng mặt bằng cho phần diện tích khoảng 5,3ha của Khu công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3), Trung tâm cần phải chuẩn bị khoảng 40 nền tái định cư. Trung tâm đã chuẩn bị được 31 nền. Tuy nhiên, do sạt lở rạch Bò Ót, UBND quận Thốt Nốt đã xem xét và bố trí 31 nền nêu trên cho các hộ bị ảnh hưởng dự án khu sạt lở Bò Ót. Mặt khác, Trung tâm hiện cũng đang gặp khó khăn về nguồn vốn, do chưa thu hồi được tiền nền tái định cư đã bàn giao cho UBND quận Thốt Nốt.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đề nghị UBND thành phố xem xét bố trí vốn cho UBND quận Thốt Nốt để thanh toán lại cho Trung tâm từ tiền nền tái định cư, để Trung tâm có kinh phí tiếp tục giải phóng mặt bằng trong năm 2021 đối với phần diện tích khoảng 5,3ha của Khu Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3). Ðồng thời, đề nghị UBND quận Thốt Nốt xem xét ưu tiên bố trí 17 nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3); trường hợp chưa thực hiện được thì xem xét bố trí tái định cư phân tán.

    

 

Chia sẻ bài viết