03/05/2022 - 17:54

Ðề nghị bố trí tái định cư

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị sớm bố trí tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án đường nối đường Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

UBND quận Bình Thủy đã ban hành Quyết định phê duyệt chính sách tái định cư cho 473 hộ; trong đó có 129 hộ đủ điều kiện tái định cư (gồm 59 hộ đủ chuẩn; 70  hộ xét mua), còn lại không đủ điều kiện tái định cư. Trung tâm đã phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức bốc thăm, giao nền cho 85 hộ, tương đương 98 nền. Tuy nhiên, còn một số hộ chưa đồng ý nhận nền tái định cư tại khu Bành Văn Khuê, khu tái định cư Bình Thủy - Khu 1 và yêu cầu được nhận nền tại khu đô thị tái định cư Cửu Long.

Ngày 15-12-2021, tại cuộc họp thống nhất thời gian bàn giao lô nền tái định cư tại khu đô thị tái định cư Cửu Long, Công ty Cổ phần Ðầu tư bất động sản Cửu Long cam kết sẽ bàn giao số lô nền tái định cư còn nợ đối với Ban Quản lý dự án ODA trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận mặt bằng của 6 hộ dân từ UBND quận Bình Thủy. Sau khi nhận được nguồn nền, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức bốc thăm, giao nền cho các hộ dân theo quy định.

Chia sẻ bài viết