17/01/2021 - 18:15

Ðề nghị bổ sung, mở rộng danh mục, chủng loại thuốc BHYT

Cử tri các quận, huyện đề nghị thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, mở rộng danh mục, chủng loại thuốc được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả để nâng cao chất lượng điều trị cho người tham gia BHYT. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Thời gian qua, ngành Y tế tổ chức đấu thầu tập trung mua thuốc cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Số lượng và chủng loại thuốc do các cơ sở khám, chữa bệnh dự trù dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, năng lực chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật của từng bệnh viện để gửi về Sở Y tế tổng hợp, xây dựng danh mục kế hoạch đấu thầu căn cứ trên danh mục của Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30-10-2018 và Thông tư 05/2015/TT-BYT ngày 17-3-2015.

Năm 2020, tổng số thuốc trúng thầu là 2.692 loại thuốc, đảm bảo đủ thuốc cho các bệnh viện sử dụng theo đúng phân tuyến chuyên môn kỹ thuật (theo hạng bệnh viện) và ngành cũng đã chỉ đạo các bệnh viện thực hiện việc chỉ định sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình trạng, mức độ bệnh lý của từng người bệnh. Sở Y tế ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri và để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, ngành Y tế thành phố sẽ kiến nghị Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét bổ sung thêm phạm vi chi trả BHYT cho một số chủng loại thuốc.

Chia sẻ bài viết