05/10/2015 - 09:53

“Chuông vàng” Thanh Toàn “mài sắt”!

Những kỷ lục của "Chuông vàng vọng cổ"

Nếu như TP Cần Thơ đang giữ kỷ lục địa phương có nhiều thí sinh đạt "Chuông vàng" (4/10) thì Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đạt thành tích là nơi đào tạo nhiều "Chuông vàng" nhất. Thanh Toàn là "Chuông vàng" thứ 4 xuất thân từ Nhà hát, sau: Nguyễn Văn Mẹo, Nguyễn Thị Luận và Nguyễn Minh Trường.

Chia sẻ bài viết