25/09/2023 - 09:10

Ðẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên 

Đảng ủy phường Thới Long, quận Ô Môn, đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21). Nhờ vậy, gần 2 năm qua, đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phát huy tinh thần nêu gương trong các mặt công tác, không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm.

Các đảng viên là công chức Bộ phận Một cửa phường Thới Long nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đảng ủy phường Thới Long có 20 chi bộ trực thuộc (9 chi bộ cơ quan, đơn vị và 11 chi bộ khu vực), với 422 ĐV. Thực hiện Kết luận số 21, Đảng ủy phường đã quán triệt kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên để tạo bước phát triển mới trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01) và các quy định về nêu gương.

Theo đánh giá của đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, qua gần 2 năm thực hiện Kết luận số 21 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và của cấp ủy cấp trên, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ CB, ĐV ở phường Thới Long có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được ngăn chặn và đẩy lùi.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quốc, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, cho biết: Chi bộ Quân sự phường có 12 ĐV. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, vi phạm, 2 năm qua, hằng tháng, trong cuộc họp chi bộ, Ban Chi ủy chi bộ duy trì công tác tự phê bình và phê bình nghiêm túc. 12 ĐV nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn góp ý, phân tích, chỉ cho nhau những khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục. Từ đó các hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, như: tác phong xuề xòa, trực gác chưa nghiêm, nhiệm vụ hoàn thành chưa cao, thiếu tính tự rèn, tự giác… đã được khắc phục kịp thời.

Cũng qua công tác tự phê bình và phê bình, các ĐV trong Chi bộ đã phát huy vai trò nêu gương, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Văn Trọng, ĐV, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực phường, chia sẻ: “Cam kết thực hiện Kết luận số 21 và đăng ký học tập, làm theo Bác, bản thân tôi luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện để không suy thoái, vi phạm. Tôi luôn nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Đồng chí Nguyễn Hồng Quốc khẳng định: Nhờ thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, năm 2022, Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Xinh, ĐV Chi bộ khu vực Thới Xương 1, Công chức Văn phòng Thống kê UBND phường, chia sẻ: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gần đây là thực hiện Kết luận số 21 gắn với Kết luận số 01 và các quy định nêu gương, tôi thấy mình được rèn luyện nhiều hơn; nâng cao hơn ý thức trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với tập thể chi bộ, cơ quan. Trong công việc chuyên môn, tôi luôn nỗ lực tiếp nhận thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết và trả kết quả cho người dân trước hẹn 100%”.

Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21 gắn với Kết luận số 01 và các quy định nêu gương, 2 năm qua, Đảng bộ phường Thới Long có sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và CB, ĐV được nâng lên, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm. Đảng bộ phường luôn được Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; hằng năm có trên 92% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 2 năm liền, Đảng bộ phường không có CB, ĐV vi phạm, biểu hiện suy thoái.

“Thời gian tới, Đảng ủy xã chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận số 21 gắn với Kết luận số 01 và các quy định nêu gương, nhất là thực hiện giải pháp nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tạo ý thức tự giác soi rọi hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, gắn với việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao của CB, ĐV” - đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết