01/07/2020 - 10:49

Ðảng bộ quận Cái Răng sẵn sàng tiến hành đại hội 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 160-KH/TU của Thành ủy về Đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Cái Răng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành ĐH đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo quận Cái Răng báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đồng chí Trần Thanh Cần, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng,  BTV Quận ủy đã chỉ đạo 46 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công ÐH nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, BTV Quận ủy chọn Ðảng bộ phường Ba Láng và Chi bộ Phòng Kinh tế quận tổ chức ÐH điểm. Ðồng thời, chọn Ðảng bộ phường Hưng Thạnh và Ðảng bộ phường Tân Phú thực hiện ÐH trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. ÐH các chi, đảng bộ đã bầu 248 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, 189 đồng chí tái cử, 59 đồng chí ứng cử mới, nữ là 78 đồng chí,... ÐH các chi, đảng bộ cũng đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện ÐH Ðảng bộ quận lần thứ XII với tinh thần trách nhiệm cao và bầu đoàn đại biểu dự ÐH đại biểu Ðảng bộ quận.

BTV Quận ủy sớm thành lập các tiểu ban (Tuyên truyền, Văn kiện, Tổ chức phục vụ, Nhân sự) chuẩn bị ÐH đại biểu Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương. Phương án nhân sự cấp ủy đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Qua rà soát, đã giới thiệu số lượng cấp ủy khóa mới là 37 đồng chí. Danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử tham gia BCH Ðảng bộ quận khóa mới 42 đồng chí; trong đó, có 32 Ủy viên BCH đương nhiệm tái cử. Dự kiến nhân sự tham gia BTV Quận ủy khóa mới là 11 đồng chí; trong đó, có 7 Ủy viên BTV đương nhiệm tái cử...

Công tác chuẩn bị văn kiện bám sát quy trình hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Theo đồng chí Huỳnh Hiếu Trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Cái Răng, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện, qua 4 lần dự thảo Báo cáo chính trị, Tiểu ban Văn kiện đã nhận được 126 ý kiến đóng góp. Ða số các ý kiến đều đồng tình với nhận định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm qua. Các ý kiến kiến nghị cơ bản tập trung 2 nhóm vấn đề: các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và định hướng xây dựng quận Cái Răng trở thành đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai. Văn kiện ÐH Ðảng bộ quận lần thứ XII đã được chỉnh sửa theo ý kiến góp ý và tiến hành in ấn phục vụ ÐH.

Ðồng chí Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, cho biết: “Tiểu ban Tuyên truyền ÐH đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phân chia thành 3 đợt, trọng tâm tuyên truyền là ý nghĩa, tầm quan trọng của ÐH Ðảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động của ÐH, những thành tích của địa phương... Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: lồng ghép, thông qua các cuộc họp tổ, hội, nhóm...; trên cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh quận; tuyên truyền trực quan…”. Công tác hậu cần phục vụ ÐH, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm… được chuẩn bị chu đáo.

Qua kiểm tra, BTV Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị ÐH đại biểu Ðảng bộ quận Cái Răng lần thứ XII. Ðồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đề nghị BTV Quận ủy Cái Răng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ÐH đại biểu Ðảng bộ quận. Ðồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện các công trình chào mừng ÐH Ðảng các cấp; rà soát, hoàn chỉnh văn kiện ÐH; chuẩn bị tốt hồ sơ những người ứng cử cấp ủy; các tham luận cần có đóng góp ý kiến văn kiện ÐH cấp quận, thành phố, Trung ương…

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết