01/06/2020 - 14:55

ពស់ថ្លា​ន់ក្បាល​ពី​រ

លោក​ផាមវ៉ាន់​-ថ នៅ​អនុសង្កាត់​៣​ សង្កាត់​៨​ ក្រុង​កាម៉ាវ ឱ្យ​ដឹង​ ក្នុង​ចំ​ណោម​សុតពស់ថ្លាន់ដែល​គ្រួ​សារ​គាត់​ចិញ្ចឹម​ មាន​សុតមួយ​ញាស់កូន​ថ្លាន់ក្បាល​ពី​រ។​ កូន​ថ្លាន់មួយ​នេះ​ មាន​ទម្ងន់​ប្រ​ហែល​ ១​៥​០ក្រាម​ ប្រ​វែង​៣​០សង់​ទីម៉ែ​ត្រ។​

 តាម​អ្នក​ឯក​ទេស ដំ​ណា​ក់​កាល​នៃ​ការ​បែង​កោសិកា អា​ស្រ័យ​មក​ពី​មូល​ហេតុ​ណា​មួយ​នោះ​ ញុាំង​ឱ្យ​ដំ​ណើរ​ការ​ចែក​កោសិកា​បង្កឱ្យ​មាន​ភាព​វិការ​បែប​នេះ​។​ មូល​ហេតុ​ពស់ថ្លាន់មាន​ក្បាល​ពីរ អា​ចជាលទ្ធ​ផល​នៃ​រូប​វិទ្យា​ មាន​ដូច​កាំរស្មី​ X, gama, UV ឬ​ជាតិ​ពុល​ ឌីអូស៊ី​ន និង​អតិសុខុម​ប្រាណ​មាន​ដូច​វីរុសផ្សិត និង​ជាតិ​ពុល​នៃ​ផ្សិតប​ង្កឡើង​៕​

                                                          តាម​កាសែត​កៀង​ថឹក- ប្រែសម្រួល​៖ ថា​ច់​ធី

Chia sẻ bài viết