13/03/2010 - 22:05

CỤM THI ĐUA 5 THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Xứng tầm là các thành phố động lực phát triển

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ luôn đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất.
Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Ảnh: KIM XUÂN

Tại TP Cần Thơ, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng và TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2009 và đề ra Chương trình công tác trọng tâm năm 2010. Tại đây, lãnh đạo UBND các thành phố trực thuộc Trung ương cho rằng, dù năm 2009 có nhiều khó khăn tác động lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) nhưng 5 thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Một trong những nguyên nhân chính là nhờ các thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng ngay từ đầu năm. Nhiệm vụ năm 2010, 5 thành phố lớn sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua, xứng tầm là các thành phố động lực phát triển của vùng và cả nước.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THI ĐUA ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Năm 2009 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 8-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Với ý nghĩa quan trọng này, các thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức triển khai và phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH. Bên cạnh đó, các thành phố đã đề ra nhiều phong tào thi đua thiết thực, có hiệu quả.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết: Một trong những nét nổi bật của công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua của Hà Nội trong năm 2009 là tổ chức thành công Lễ phát động thi đua cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tiến hành biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu gắn với phát động thi đua đẩy mạnh các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào “người tốt, việc tốt”, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến; xây dựng các danh hiệu thi đua hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như: xét tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú”, huy hiệu “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”... TP Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, việc tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển KT-XH đóng góp hơn 1,5% vào GDP chung của cả nước đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết: Năm 2009, thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trên hầu hết các lĩnh vực. Phong trào thi đua yêu nước đã thật sự khơi dậy ở mỗi cá nhân, mỗi tập thể và đông đảo người dân thành phố tham gia chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại.

Nổi bật trong các phong trào thi đua của TP Cần Thơ là phấn đấu xây dựng thành phố đạt đô thị loại I và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 5 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đồng thời, theo ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ: Để các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, trong năm 2009, thành phố đã tổ chức tập huấn cho gần 300 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cấp quận, huyện và phường, xã nâng cao trình độ nghiệp vụ. Từ đó, việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng luật, đúng đối tượng và kịp thời đã khuyến khích và động viên tốt các tập thể, cá nhân điển hình trên nhiều lĩnh vực...

XỨNG TẦM LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Năm 2009, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, có những biến động lớn. Điều này ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu, vốn, lao động và tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực KT-XH của các thành phố lớn. Tuy nhiên, UBND các thành phố đã chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH ngay từ những ngày đầu năm nên nhiều chỉ tiêu tăng trưởng KT-XH của 5 thành phố đã đạt, vượt kế hoạch đề ra và đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2009 cao hơn mức trung bình chung của cả nước (5,32%), góp phần vào phát triển văn hóa xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể: GDP năm 2009 của TP Hà Nội là 6,7%, TP Hồ Chí Minh 8%, TP Hải Phòng 7,57%, TP Đà Nẵng 11,2% và TP Cần Thơ 13,07%. Đặc biệt, như đã đề cập, dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn nhưng năm 2009 công tác thu ngân sách nhà nước ở các thành phố lớn trực thuộc Trung ương đều vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, đáng chú ý là các TP Hải Phòng (vượt 18,34%), TP Cần Thơ (vượt 9,51%), TP Hồ Chí Minh (vượt 6,5%)...

Theo ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, để đạt được những kết quả trên, đồng thời duy trì mức đóng góp khoảng 1,5% vào mức tăng trưởng GDP bình quân chung của cả nước, TP Hồ Chí Minh đã mạnh dạn áp dụng nhiều giải pháp. Cụ thể như: Tập trung ngân sách cho các công trình trọng điểm, công trình đủ thủ tục; mạnh dạn cắt những công trình chưa thật sự thiết yếu, chưa đủ thủ tục. Luôn tạo môi trường thông thoáng, huy động nhiều hình thức đầu tư, đề xuất được phép sớm áp dụng Luật Quản lý nợ công (có hiệu lực từ ngày 1-1-2010)... trong lĩnh vực thu hút, quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển thành phố. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh cũng mạnh dạn đề xuất và áp dụng thí điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những công trình, dự án... đã giải phóng mặt bằng trên 90%. Đây là một nguồn thanh khoản cao trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua thu tiền sử dụng đất...

Ngoài việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH, trong năm 2009, các thành phố trực thuộc Trung ương đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng, quản lý đất đai - môi trường... Đặc biệt, trong năm 2009, cùng với cả nước, 5 thành phố lớn luôn đi đầu trong việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội như: hỗ trợ lãi suất, cho vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển... Đồng thời, tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

TIẾP TỤC NỖ LỰC THI ĐUA PHÁT TRIỂN

Năm 2010 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2006-2010) và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa quan trọng tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII... Vì thế, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đề ra nhiều chương trình công tác trọng tâm cho 2010. Đó là: Các thành phố tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu năm nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra trong năm 2010 và kế hoạch 5 năm (2006-2010). Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo diện mạo mới cho chính quyền và các cấp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Song song đó, tổ chức tổng kết biểu dương, khen thưởng kịp thời; đồng thời, căn cứ tình hình phát triển KT-XH ở từng địa phương, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để thi đua trở thành động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh những năm tiếp theo...

Năm 2009, TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, được bình chọn là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện giao ước thi đua của cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Phát huy những kết quả đạt được, ngoài những nội dung thi đua trọng tâm trên, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hành tiết kiệm; đấu tranh phòng chống tham nhũng và lãng phí; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong chủ động xử lý, giải quyết công việc theo hướng phân cấp và ủy quyền mạnh cho cấp cơ sở...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định: 5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm tới 35% GDP, là bộ mặt của đất nước, có vị trí quan trọng không chỉ về KT-XH mà cả quốc phòng- an ninh... 5 thành phố này phát triển tức là cả nước phát triển. Trong bối cảnh KT-XH có nhiều khó khăn, vai trò, vị trí của 5 thành phố phải được đề cao hơn bao giờ hết. Chính vì thế, trong năm 2010, để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng nhằm xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, các thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Song song với thực hiện mục tiêu, kế hoạch riêng lẻ, vì mục tiêu chung phát triển của đất nước, các thành phố trực thuộc Trung ương cần chú ý, giúp đỡ các địa phương, khu vực lân cận; từng bước xây dựng mỗi thành phố ngày càng xứng đáng là trung tâm, là đầu tàu phát triển KT-XH của khu vực và cả nước...

HÀ TRIỀU

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ luôn đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất. Trong ảnh: Hoạt động sả

Chia sẻ bài viết