02/04/2018 - 21:19

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban tổ chức Trung ương:

Xóa bỏ tình trạng quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ 

(CT)- Chiều 2-4, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc, nhằm đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTC Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng BTC Thành ủy.

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức các cấp TP Cần Thơ dự hội nghị trực tuyến.

Trong quý I, BTC các cấp đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tích cực thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. BTC các cấp đã triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các bước rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. BTC Trung ương đã phê duyệt quy hoạch 71 cán bộ của các bộ, ngành Trung ương; tham mưu bổ sung, kiện toàn, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử với 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. BTC các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết quả có 11,7% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 55,2% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, BTC Trung ương đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng trong quý I vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thật sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; vai trò nêu gương, tự phê bình và phê bình chưa cao. Vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, ít góp ý cho nhau về khuyết điểm, nhất là góp ý cho cấp trên, người đứng đầu. Vì vậy, số đảng viên được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ yếu tập trung nhiều ở cán bộ lãnh đạo, quản lý, thậm chí có nơi tổ chức đảng yếu kém nhưng người đứng đầu vẫn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và một số cấp ủy viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Thường trực và lãnh đạo BTC các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tập trung thảo luận chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết của Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong quý II, BTC các cấp cần tiếp tục tham mưu đắc lực cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm xóa bỏ tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ. BTC các cấp cần phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu cấp ủy chuẩn bị đội ngũ cán bộ thay thế những cán bộ sắp hết tuổi công tác, bảo đảm tính kế thừa và phát triển cho nhiệm kỳ tới. Trưởng BTC Trung ương ghi nhận những ý kiến đề nghị của các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương và giao các bộ ngành Trung ương nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết