Triển vọng giống lúa mới của Viện Lúa ĐBSCL

Thực hiện: MINH HUYỀN

Hằng năm, Viện Lúa ĐBSCL tổ chức trình diễn các giống lúa triển vọng do viện nghiên cứu, chọn tạo đến các địa phương trong và ngoài vùng ĐBSCL. Từ các giống lúa triển vọng này, Viện sẽ chọn những giống lúa mới có đặc tính vượt trội, đẩy mạnh phát triển sản xuất, bổ sung vào cơ cấu giống lúa của vùng ĐBSCL và một số vùng lân cận.

 • Vụ đông xuân 2020-2021, Viện Lúa trình diễn 29 giống lúa triển vọng thuộc nhóm A0 (thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày), A1 (thời gian sinh trường từ 95 đến 109 ngày) và A2 (từ 110-125 ngày). Nhiều giống lúa được đánh giá cao nhờ thích nghi với các vùng sinh thái và cả 3 vụ ở các tỉnh ĐBSCL.

  Vụ đông xuân 2020-2021, Viện Lúa trình diễn 29 giống lúa triển vọng thuộc nhóm A0 (thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày), A1 (thời gian sinh trường từ 95 đến 109 ngày) và A2 (từ 110-125 ngày). Nhiều giống lúa được đánh giá cao nhờ thích nghi với các vùng sinh thái và cả 3 vụ ở các tỉnh ĐBSCL.

 • Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vụ đông xuân năm nay, các địa phương, doanh nghiệp đến tham quan ruộng trình diễn của Viện Lúa theo từng đợt thay vì tham quan tập trung.

  Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vụ đông xuân năm nay, các địa phương, doanh nghiệp đến tham quan ruộng trình diễn của Viện Lúa theo từng đợt thay vì tham quan tập trung.

 • Các giống lúa triển vọng được đánh giá về thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, khả năng đẻ nhánh, dạng hình, số hạt chắc/bông, số bông/m2, khối lượng 1.000 hạt, tiềm năng năng suất trung bình/ha.Trong ảnh: Các giống lúa triển vọng khi vào vụ thu hoạch sẽ được gặt, đập bằng tay để tính toán năng suất, kiểm tra chất lượng sau mỗi vụ.

  Các giống lúa triển vọng được đánh giá về thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, khả năng đẻ nhánh, dạng hình, số hạt chắc/bông, số bông/m2, khối lượng 1.000 hạt, tiềm năng năng suất trung bình/ha.Trong ảnh: Các giống lúa triển vọng khi vào vụ thu hoạch sẽ được gặt, đập bằng tay để tính toán năng suất, kiểm tra chất lượng sau mỗi vụ.

 • Bên cạnh việc lai tạo các giống lúa mới triển vọng, Viện Lúa còn duy trì sản xuất các giống lúa gốc, giống lúa siêu nguyên chủng và sản xuất giống lúa cấp nguyên chủng, cấp xác nhận để cung ứng cho các địa phương. Trong ảnh: Lúa giống sau thu hoạch được tập kết về phơi khô trước khi lưu kho.

  Bên cạnh việc lai tạo các giống lúa mới triển vọng, Viện Lúa còn duy trì sản xuất các giống lúa gốc, giống lúa siêu nguyên chủng và sản xuất giống lúa cấp nguyên chủng, cấp xác nhận để cung ứng cho các địa phương. Trong ảnh: Lúa giống sau thu hoạch được tập kết về phơi khô trước khi lưu kho.

 • Phẩm chất hạt là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng chinh phục thị trường, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu của một giống lúa. Trong ảnh: Các đại biểu tham gia đánh giá phẩm chất gạo của các giống lúa triển vọng.

  Phẩm chất hạt là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng chinh phục thị trường, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu của một giống lúa. Trong ảnh: Các đại biểu tham gia đánh giá phẩm chất gạo của các giống lúa triển vọng.

 • Công đoạn kiểm tra độ thơm của các giống lúa trong phòng thí nghiệm.

  Công đoạn kiểm tra độ thơm của các giống lúa trong phòng thí nghiệm.

 • Gạo thành phẩm của giống lúa OM 4900, một trong những giống lúa đang được canh tác rộng rãi ở ĐBSCL.

  Gạo thành phẩm của giống lúa OM 4900, một trong những giống lúa đang được canh tác rộng rãi ở ĐBSCL.

 • Vụ đông xuân 2020-2021, Viện Lúa trình diễn 29 giống lúa triển vọng thuộc nhóm A0 (thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày), A1 (thời gian sinh trường từ 95 đến 109 ngày) và A2 (từ 110-125 ngày). Nhiều giống lúa được đánh giá cao nhờ thích nghi với các vùng sinh thái và cả 3 vụ ở các tỉnh ĐBSCL.
 • Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vụ đông xuân năm nay, các địa phương, doanh nghiệp đến tham quan ruộng trình diễn của Viện Lúa theo từng đợt thay vì tham quan tập trung.
 • Các giống lúa triển vọng được đánh giá về thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, khả năng đẻ nhánh, dạng hình, số hạt chắc/bông, số bông/m2, khối lượng 1.000 hạt, tiềm năng năng suất trung bình/ha.Trong ảnh: Các giống lúa triển vọng khi vào vụ thu hoạch sẽ được gặt, đập bằng tay để tính toán năng suất, kiểm tra chất lượng sau mỗi vụ.
 • Bên cạnh việc lai tạo các giống lúa mới triển vọng, Viện Lúa còn duy trì sản xuất các giống lúa gốc, giống lúa siêu nguyên chủng và sản xuất giống lúa cấp nguyên chủng, cấp xác nhận để cung ứng cho các địa phương. Trong ảnh: Lúa giống sau thu hoạch được tập kết về phơi khô trước khi lưu kho.
 • Phẩm chất hạt là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng chinh phục thị trường, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu của một giống lúa. Trong ảnh: Các đại biểu tham gia đánh giá phẩm chất gạo của các giống lúa triển vọng.
 • Công đoạn kiểm tra độ thơm của các giống lúa trong phòng thí nghiệm.
 • Gạo thành phẩm của giống lúa OM 4900, một trong những giống lúa đang được canh tác rộng rãi ở ĐBSCL.