Chiến sĩ mới vui huấn luyện

Năm 2018, Trung đoàn bộ binh 932 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhận huấn luyện 75 chiến sĩ mới (đa phần có trình độ đại học, cao đẳng). Sau hơn một tháng, các tân binh đều hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, không có cá nhân vi phạm kỷ luật... Phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận không khí huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn bộ binh 932.
Thực hiện: PHẠM TRUNG

 • Trung đoàn bộ binh 932 tổ chức huấn luyện bơi cho các chiến sĩ chưa biết bơi.

  Trung đoàn bộ binh 932 tổ chức huấn luyện bơi cho các chiến sĩ chưa biết bơi.

 • Tập kỹ thuật ngắm bắn mục tiêu ẩn hiện bằng súng AK.

  Tập kỹ thuật ngắm bắn mục tiêu ẩn hiện bằng súng AK.

 • Các chiến sĩ mới hào hứng với các bài tập thể dục, rèn luyện thân thể khỏe mạnh.

  Các chiến sĩ mới hào hứng với các bài tập thể dục, rèn luyện thân thể khỏe mạnh.

 • Chiến sĩ mới học khám súng.

  Chiến sĩ mới học khám súng.

 • Các chiến sĩ nghiêm túc tập luyện.

  Các chiến sĩ nghiêm túc tập luyện.

 • Trung đoàn bộ binh 932 tổ chức huấn luyện bơi cho các chiến sĩ chưa biết bơi.
 • Tập kỹ thuật ngắm bắn mục tiêu ẩn hiện bằng súng AK.
 • Các chiến sĩ mới hào hứng với các bài tập thể dục, rèn luyện thân thể khỏe mạnh.
 • Chiến sĩ mới học khám súng.
 • Các chiến sĩ nghiêm túc tập luyện.