27/07/2020 - 06:00

Đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh:

Xây dựng và phát triển huyện Vĩnh Thạnh theo hướng nông thôn mới nâng cao, văn minh, hiện đại 

Trong 5 năm qua, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết quả này là nền tảng vững chắc để huyện phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trước thềm ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Thưa đồng chí, 5 năm qua, huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được những kết quả quan trọng nào về phát triển kinh tế - xã hội?

- Trong 5 năm qua, kinh tế huyện tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 32.925 tỉ đồng, đạt 112,4% kế hoạch (KH). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm khu vực I, tăng khu vực II và III. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi có bước chuyển dịch tích cực, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt hơn 117 triệu đồng/ha/năm, tăng 56,5% so Nghị quyết. Thương mại - dịch vụ được đầu tư phát triển, tăng trưởng đạt 125,42% KH; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng đạt 120,9% KH. Thu ngân sách hoàn thành dự toán được giao hằng năm, đạt 122 % KH.

Huyện đã huy động các nguồn lực xây dựng nhiều công trình, dự án xây dựng cơ bản phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Giao thông nông thôn được nâng cấp, sửa chữa, xây dựng khá đồng bộ, đảm bảo xe bốn bánh đến được các xã, ấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Riêng xây dựng nông thôn mới đã huy động được 1.948 tỉ đồng để xây dựng tất cả 9 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 2 thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị và xây dựng hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2018, hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết đề ra.

Mạng lưới trường lớp được xây dựng, nâng cấp, mở rộng, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chăm lo tốt đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Nền quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Trong công tác xây dựng Ðảng, huyện đã có những cách làm sáng tạo nào, kết quả đạt được như thế nào, thưa đồng chí?

- Công tác xây dựng Ðảng được Huyện ủy và các cấp ủy đảng chú trọng, xem là khâu then chốt, triển khai nghiêm túc, toàn diện các mặt nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Ðặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát động phong trào “Tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Nhật ký “Làm theo Bác”.

Theo đó, hằng tháng, cán bộ, đảng viên “tự soi” và “tự sửa” khuyết điểm và làm theo Bác như cam kết và đăng ký ghi vào sổ Nhật ký “Làm theo Bác”, nộp cho bí thư chi bộ nhận xét, tại cuộc họp lệ chi bộ đánh giá. Ðịnh kỳ 6 tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tất cả cán bộ, đảng viên tự nhận xét về bản thân mình trước 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Nhật ký “Làm theo Bác”. Qua 6 lần tự nhận xét và đăng ký tự giác khắc phục, nhìn chung những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống đã giảm dần. Nếu như đầu năm 2017, tự nhận xét lần 1, Ðảng bộ huyện có hơn 83% đảng viên có biểu hiện một phần suy thoái thì đến nay tỷ lệ này giảm còn 3,5%.

Thưa đồng chí, bên cạnh những kết quả đạt được, 5 năm qua, huyện còn những hạn chế gì cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ mới?

- Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện thẳng thắn đánh giá, kinh tế tăng trưởng khá, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, điều kiện phát triển của huyện. Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, thiếu tính đột phá, chưa hấp dẫn thu hút đầu tư. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa tạo điều kiện phát triển nhanh, ứng dụng khoa học và công nghệ chưa thật sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng cơ bản, đất đai còn yếu kém. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tình hình tội phạm, tai nạn giao thông. Một số cấp ủy thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng chưa hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tham quan mô hình trồng cây ăn trái ở xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. 

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài tổ chức đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng còn khó khăn, nhất là ở địa bàn dân cư; công tác quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ, số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật còn nhiều.

Trên cơ sở thực tiễn của địa phương và dự báo tình hình phát triển trong giai đoạn mới, huyện Vĩnh Thạnh sẽ tập trung thực hiện những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nào, thưa đồng chí?

- Hiện nay, trên địa bàn huyện, Trung ương và thành phố đã và đang đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông liên vùng, gồm: Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, WB5 nối xã Thạnh Lộc, tuyến Kênh E - Thoại Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị mới…

Ðứng trước thời cơ này, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển huyện giai đoạn mới là tập trung xây dựng và phát triển huyện theo hướng nông thôn mới nâng cao, văn minh, hiện đại; thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế công nghiệp - tiểu thu công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Ðồng thời, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ban Chấp hành đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2021-2025 là 46.490 tỉ đồng (khu vực I chiếm 42,57%, khu vực II chiếm 31,94%, khu vực III chiếm 25,49%); thu ngân sách hằng năm tăng bình quân từ 12% trở lên; xây dựng tất cả 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2/9 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh đạt tiêu chí đô thị loại IV; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; phát triển mới 400 đảng viên...

Ðể thực hiện đạt mục tiêu và chỉ tiêu nêu trên, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đề ra giải pháp tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, sản xuất an toàn, sạch, nâng cao giá trị gia tăng gắn với thị trường tiêu thụ. Tập trung mở rộng quy mô, nâng cao giá trị kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Xúc tiến kêu gọi đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện; tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai Khu Công nghiệp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 500ha trên địa bàn huyện; khuyến khích các nhà đầu tư phát triển mở rộng các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên các tuyến giao thông chính của huyện. Mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các hệ thống siêu thị tiện lợi, siêu thị bán lẻ, cửa hàng tự chọn và đa dạng hóa các phương thức kinh doanh mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Tập trung huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để hoàn chỉnh hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và đi lại của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xin cảm ơn đồng chí! Chúc ÐH thành công tốt đẹp!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết