23/03/2023 - 06:42

Xây dựng và đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ “vừa hồng vừa chuyên” 

(CT) - Ngày 22-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Mạnh trao thưởng cho đại diện gia đình hai tác giả được Chủ tịch nước truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT. Ảnh: DUY KHÔI

Đồng chí Lê Quang Mạnh trao thưởng cho đại diện gia đình hai tác giả được Chủ tịch nước truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT. Ảnh: DUY KHÔI

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị, triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt cấp thành phố, quận, huyện; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ lãnh đạo, quản lý về VHNT. Đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố từng bước được trẻ hóa, chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật được nâng cao. 15 năm qua, có 76 tác phẩm, ấn phẩm phim tài liệu, phóng sự, đĩa audio, CD của nhiều tác giả được xuất bản và phát hành từ nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Trung ương và có hơn 100 tác phẩm tác giả tự in ấn.

VHNT thành phố thực hiện tốt chức năng giáo dục, thẩm mỹ, khơi dậy niềm tin của con người vào cuộc sống, nuôi dưỡng tình cảm nhân văn cao đẹp. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được thực hiện có hiệu quả. TP Cần Thơ hiện có 38 di tích được xếp hạng, 18 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, 1 nghệ nhân nhân dân, 2 nghệ sĩ nhân dân và 9 nghệ sĩ ưu tú. Việc củng cố, đổi mới hoạt động của các hội VHNT; xây dựng và phát triển VHNT quần chúng đã tạo sức lan tỏa và tạo nhiều dấu ấn.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh đánh giá cao những đóng góp của VHNT đối với sự phát triển của TP Cần Thơ trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, VHNT; tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, VHNT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, từng ngành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển VHNT trong tình hình mới. VHNT Cần Thơ kịp thời chuyển đổi số để gia tăng hiệu quả.

Đồng chí Lê Quang Mạnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm xây dựng lực lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp mang tầm quốc gia và khu vực, đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ “vừa hồng vừa chuyên”; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lớp văn nghệ sĩ trẻ, đảm bảo tính kế thừa. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền tự do sáng tác của văn nghệ sĩ, nhưng tránh việc buông lỏng, thả nổi, phải kịp thời định hướng tư tưởng, nhắc nhở, phê phán những hành động tiêu cực trong lĩnh vực này. Đồng thời đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của VHNT. Nghiên cứu khôi phục và duy trì các hội thi, hội diễn mang đậm giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc đã bị mai một trong thời gian qua như: Giải Cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, Tiếng hát Nông dân, Giọng hát hay Lưu Hữu Phước và các cuộc thi truyền thống VHNT hằng năm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc.

Đồng chí Trần Việt Trường trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Đồng chí Trần Việt Trường trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao thưởng cho hai tác giả được Chủ tịch Nước truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT, lĩnh vực nhiếp ảnh, là tác giả Trần Văn Giác (Trần Giác) và tác giả Lương Huệ Quân (Lý Wày). 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết