09/05/2019 - 08:45

Xây dựng tầm nhìn cho ĐBSCL đến năm 2050 

Sáng 8-5, tại An Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo khởi động lập quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đại diện 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL, Ủy ban sông Mekong, các viện, trường, các chuyên gia trong và ngoài nước đã tham dự hội thảo.

Chuyên gia tư vấn của Royal HaskoningDHV-GIZ trao đổi tại hội thảo

Các đại biểu đã cùng chuyên gia tư vấn của Royal HaskoningDHV-GIZ phân tích, trao đổi về phương pháp tiếp cận quy hoạch vùng, thách thức, cơ hội và kết quả mong đợi của dự án lập quy hoạch; thảo luận các vấn đề, ý tưởng về quy hoạch, hỗ trợ các tỉnh về liên kết vùng, nội dung hợp tác giữa các bên liên quan…

 Việc lập quy hoạch vùng ĐBSCL thực hiện theo Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17-11-2019 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu của quy hoạch là hướng ĐBSCL trở thành một khu vực phát triển bền vững, an toàn và thịnh vượng; thu nhập bình quân đầu người của vùng cao hơn bình quân quốc gia, sinh kế người dân được đảm bảo…

Theo Báo An Giang

Chia sẻ bài viết