12/08/2020 - 11:15

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền:

Xây dựng đô thị sinh thái sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn trên nền tảng nông thôn mới 

Với nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Phong Điền vinh dự là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên và cũng là một trong những địa phương về đích sớm nhất trong xây dựng xã NTM nâng cao của thành phố. Phong Điền vẫn tiếp tục hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí nhằm đưa công tác xây dựng NTM của huyện đi vào chiều sâu, phát triển theo hướng đô thị sinh thái. Trao đổi với Báo Cần Thơ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết:

- Những năm qua, Phong Ðiền duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020, góp phần xây dựng huyện trở thành đô thị sinh thái theo Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy đề ra. Ðồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM để tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; nâng cao đời sống văn hóa, cải thiện môi trường, chất lượng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội và đảm bảo tốt an ninh, trật tự xã hội. Ðến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 53 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt trên 99%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện đạt 90,5%; huyện không còn nhà tạm, dột nát và tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định trên 75%...

Sau khi đạt chuẩn NTM, các xã của huyện bắt đầu tiến lên xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Vậy tiến độ thực hiện đến nay ra sao, thưa ông?

- Ðến nay, huyện đã có xã Tân Thới được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2019. Theo kế hoạch, trong năm 2020, huyện sẽ công nhận xã Mỹ Khánh và Nhơn Ái đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Hiện xã Mỹ Khánh đã đạt 17/19 tiêu chí và xã Nhơn Ái đạt 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020.

Chúng tôi đang tập trung huy động mọi nguồn lực, vận động nhân dân đóng góp để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt cũng như củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt. Ðặc biệt là các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường, điện, cơ sở vật chất văn hóa... Bởi tuy các tiêu chí đã đạt so với quy định nhưng còn phải đầu tư nhiều hơn nữa để thêm bền vững. Huyện chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể gắn với từng tiêu chí cụ thể. Ðiển hình như cùng tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; làm giao thông nông thôn, thủy lợi; xây dựng và phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến...

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1394/QÐ-UBND (Quyết định 1394) về các tiêu chí phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Phong Ðiền thành đô thị sinh thái. Xin ông cho biết Quyết định này tác động như thế nào đến Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện?

- Quá trình xây dựng NTM của huyện luôn gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Thành ủy về Xây dựng và phát triển huyện Phong Ðiền thành huyện đô thị sinh thái.

Quyết định 1394 gồm 15 tiêu chí được chia làm 3 nhóm: về môi trường tự nhiên, về kinh tế - xã hội và về kiến trúc cảnh quan đô thị. Theo đó, nhóm môi trường tự nhiên có 3 tiêu chí quy định xây dựng đô thị ít xâm phạm nhất đến môi trường tự nhiên hiện hữu; nhất là bảo tồn và tăng diện tích không gian xanh và mặt nước… Nhóm kinh tế - xã hội gồm 9 tiêu chí đảm bảo cân bằng sinh thái giữa phát triển kinh tế và xã hội nhằm nâng cao chất lượng và đời sống người dân đô thị. Nhóm kiến trúc cảnh quan đô thị có 3 tiêu chí: đầu tư xây dựng công trình phù hợp với các tiêu chí liên quan đến môi trường, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tại địa phương, tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên; có giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện; quan tâm đến không gian công cộng, đường giao thông dành cho xe đạp…

Như vậy, việc thực hiện 3 nhóm tiêu chí nói trên cũng bao hàm thực hiện các tiêu chí về NTM. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau để đưa huyện Phong Ðiền phát triển lên tầm cao mới. Thời gian tới, UBND huyện Phong Ðiền sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí, lồng ghép các tiêu chí trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng TNM để từng bước xây dựng Phong Ðiền thành đô thị sinh thái sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trồng hoa kiểng tại Hợp tác xã Hoa kiểng Tân Long A, xã Tân Thới. 

Vậy huyện có kế hoạch nâng chất tiêu chí NTM của huyện trong thời gian tới như thế nào, thưa ông?

- Giai đoạn 2017-2020, kế hoạch nâng chất NTM của huyện tập trung vào nội dung: phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; giảm nghèo bền vững; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng chất đáp ứng tốt nhu cầu...

Hằng năm, huyện chỉ đạo mỗi xã đưa ra kế hoạch, lộ trình nâng chất cụ thể cho từng tiêu chí. Chẳng hạn như tiêu chí nào nâng chất trước, tiêu chí nào nâng chất sau, kế hoạch thực hiện, nâng chất ra sao?... Ðồng thời, tập trung cho công tác vận động, tuyên truyền về xây dựng NTM và xem là giải pháp trọng tâm trong việc vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp kinh phí làm đường giao thông, thủy lợi... Ngoài ra, các xã đẩy mạnh phát triển sản xuất thông qua xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ðiển hình như: phát triển vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái; mô hình “vườn kiểu mẫu”; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn... Về phía huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng NTM để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh cho từng trường hợp cụ thể ở mỗi xã.

Xin cảm ơn ông!

MỸ THANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết