11/04/2024 - 23:09

Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm bền vững trong khu vực kinh tế tập thể 

* TP Cần Thơ có 2 hợp tác xã đạt “Giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2024”

(CT) - Ngày 11-4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức diễn đàn HTX Quốc gia lần thứ nhất năm 2024, với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm” (Diễn đàn HTX Quốc gia). Diễn đàn với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan, Liên minh HTX 63 tỉnh, thành phố và 100 HTX tiêu biểu, điển hình trên cả nước.

HTX sản xuất thương mại Nhất Tâm của TP Cần Thơ là một trong số 28 HTX trên cả nước được tôn vinh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, trong xu hướng phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn như hiện nay, kinh tế tập thể, HTX đóng vai trò quan trọng và là “hơi thở” của chuỗi giá trị ở nhiều ngành hàng, lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hiện cả nước có hơn 31.700 HTX, trong đó có hơn 20.000 HTX nông nghiệp, chiếm trên 64% tổng số HTX cả nước và trong số đó đã hình thành nhiều mô hình HTX liên kết trong sản xuất kinh doanh, tạo nên chuỗi liên kết đa giá trị, bền vững… Do đó, Diễn đàn HTX quốc gia năm 2024 được tổ chức nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương cùng các chuyên gia, doanh nghiệp và HTX để cùng nhau tìm kiếm giải pháp xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm bền vững trong khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Tại Diễn đàn HTX Quốc gia 2024, các HTX có dịp trao đổi với đại diện các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học và doanh nghiệp để cùng nhau trao đổi, thảo luận về thực trạng phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX; mức độ của HTX tham gia chuỗi giá trị; đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là việc thu hút các nguồn lực hỗ trợ phát triển HTX, tăng cường liên kết giữa các thành viên HTX với các thành phần kinh tế khác… Qua đó, Diễn đàn đã đúc kết được nhiều ý kiến đóng góp, với những đề xuất, kiến nghị thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững trong chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với yêu cầu phát kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức trong tình hình mới.

* Tối cùng ngày, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh HTX tiêu biểu và trao “Giải thưởng Ngôi sao HTX Việt Nam năm 2024” cho các HTX tiêu biểu, điển hình trên cả nước.

Theo đó, cả nước có 100 HTX tiêu biểu đạt “Giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2024”, với 60 HTX nông nghiệp, 28 HTX phi nông nghiệp và 12 quỹ tín dụng nhân dân. Riêng TP Cần Thơ có 2 HTX là HTX Khiết Tâm và HTX nông nghiệp thủy sản Thắng Lợi đạt “Giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2024”.

Dịp này, Liên minh HTX Việt Nam còn trao tặng bằng khen, tôn vinh 28 HTX tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023. Và TP Cần Thơ có HTX sản xuất thương mại Nhất Tâm được vinh danh nhận bằng khen.

Lễ trao “Giải thưởng Ngôi sao HTX Việt Nam năm 2024” và trao tặng bằng khen cho các HTX tiêu biểu, nhằm tôn vinh các HTX có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng và của cả nước nói chung; tạo hình ảnh và thương hiệu, nâng cao vai trò và vị thế cho các HTX trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế…

Tin, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết