27/07/2020 - 19:46

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy:

Vĩnh Thạnh tập trung nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới 

(CTO)- Ngày 27-7, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc phiên chính thức, với sự tham dự của 217 đại biểu đại diện 2.286 đảng viên.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy… đến dự.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự Đại hội

5 năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu nghị quyết. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 32.925 tỉ đồng; diện tích sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP đạt 282ha (so năm 2015 tăng 119ha). Huyện đã tập trung nguồn lực sớm hoàn thành xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả khá đồng bộ, an sinh xã hội được đảm bảo chăm lo tốt cho các đối tượng. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng…

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị thời gian tới, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, phát huy những kết quả đạt được; ra sức khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo bước đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tập trung thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu thị trường; đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025

Huyện Vĩnh Thạnh cần đẩy mạnh việc huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện, nhất là hạ tầng giao thông, điện phục vụ sản xuất, nhằm phục vụ tốt cho phát triển kinh tế của huyện. Tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị... 

ĐH đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện ĐH Đảng các cấp; bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 28-7, ĐH sẽ bế mạc.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết