28/07/2022 - 09:28

Vĩnh Thạnh phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã nông thôn mới nâng cao 

Vĩnh Thạnh phát huy hiệu quả mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn. Trong ảnh: Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh.

(CT) - Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể chính trị và sự vào cuộc tích cực của nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới tích cực. Tính đến cuối năm 2021, huyện Vĩnh Thạnh có 3/9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Thạnh Lợi, Thạnh Thắng và Thạnh An. Vĩnh Thạnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 9/9 xã NTM nâng cao và 3 xã NTM kiểu mẫu.

Ðể hoàn thành kế hoạch đề ra và đảm bảo hiệu quả trong thực hiện chương tình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, song song với việc rà soát, nâng chất các tiêu chí, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển kinh tế, triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án; trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt đối với các xã theo lộ trình về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Tin, ảnh: K. PHÚC

Chia sẻ bài viết