Chia sẻ:

Trăm năm chợ nổi Cái Răng

Thời sự 09-07-2019

Hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ nổi Cái Răng là một trong những ngôi chợ sung túc nhất trong hệ thống chợ nổi tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hằng ngày, chợ bắt đầu họp từ khoảng 3 giờ cho đến 8 giờ với hơn 200 ghe, xuồng từ khắp nơi đến neo đậu mua bán.

Thực hiện: Bình Nguyên - Anh Kiệt - Anh Khoa

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI