Chia sẻ:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị "tam nông"

Thời sự 27-11-2018

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đã tăng 3,49 lần, tăng từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng năm 2017. Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 tiếp thu ý kiến đóng góp và sớm hoàn chỉnh đề án trỉnh Bộ Chính trị để ban hành Nghị quyết mới về "tam nông".

Thực hiện: A.Khoa - V.Công - T.An - Q.Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI