Chia sẻ:

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu vực 4, phường Trà An

Thời sự 03-11-2018

Chiều ngày 31-10-2018, Ban Công tác Mặt trận Khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khu vực 4 và các đoàn thể đã ký kết giao ước thi đua và phát động cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019.

Thực hiện: Bình Nguyên - Như Ý

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI