Chia sẻ:

Năm Mão nói chuyện mèo

Mèo là con giáp thứ tư trong 12 con giáp, theo chu kỳ tuần hoàn của thời gian. Tết này, Dần hoàn thành nhiệm vụ và đã nhường ngôi cai quản thời gian lại cho Mão. Năm mới, tản mạn đôi điều vui vui về mèo để thấy sự gần gũi, thân thương của loài vật này với đời sống người dân Việt Nam. Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH - NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI