Chia sẻ:

Kỳ vọng năm 2019

Thời sự 21-01-2019

Năm 2019, thành phố Cần Thơ xác định chủ đề năm là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”, với mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng; xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; hoàn thành xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện: Thu Hà - Anh Khoa - Quách Hùng - Như Ý

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI