Chia sẻ:

Hội Sách Online

Hội Sách trực tuyến quốc gia - Hội Sách Online 2020 diễn ra từ ngày 19-4 đến ngày 20-5, tại sàn giao dịch số Book365.vn. Sách bán tại Hội Sách Online được giảm giá 25% so với giá bìa. Bưu điện Việt Nam miễn phí 100% cước vận chuyển 20.000 đơn hàng đầu tiên đăng ký trên sàn Book365.vn. Các đơn hàng tiếp theo được giảm 30% giá cước. Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH- NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI