Chia sẻ:

Cần Thơ đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu

Thời sự 03-01-2019

Năm 2018, Cần Thơ không để xảy ra dịch lớn, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố; tiếp tục triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình kèm quản lý hồ sơ sức khỏe người dân tại 43 trạm y tế. Năm qua, công suất sử dụng giường bệnh các tuyến đạt trên 115%, với tổng số lượt khám chữa bệnh đạt gần 4,4 triệu lượt. Các cơ sở y tế đều đạt tỷ lệ người dân hài lòng trên 90%.

Ngành y tế triển khai thực hiện tự chủ tài chính đối với 9 đơn vị, giảm 1.077 biên chế sự nghiệp không hưởng lương từ ngân sách và giảm chi ngân sách khoảng 65 tỷ đồng.

Thực hiện: Huệ Hoa – Anh Khoa - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI