Chia sẻ:

Cần Thơ đẩy mạnh phát triển du lịch

Thời sự 05-11-2018

Ngày 5 tháng 11 năm 2018, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU “Về đẩy mạnh phát triển du lịch”. Từ khi triển khai thực hiện nghị quyết đến nay lượng khách du lịch đến thành phố tăng bình quân 20%/năm. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 68% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra và tăng bình quân 28%/năm.

Thực hiện: Thu Hà - Bình Nguyên - Như Ý

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI