Chia sẻ:

“Tiếp lửa” cho sân khấu cải lương

Vòng Sơ tuyển khu vực Tây Nam Bộ Cuộc thi tài năng sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2020 vừa kết thúc tại TP Cần Thơ. Cuộc thi được tổ chức lần này là sự kế thừa từ Giải thưởng Trần Hữu Trang (do Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 1991 đến năm 2014). Với nhiều điểm mới và được nâng tầm quy mô quốc gia, cuộc thi đã tạo động lực cho các nghệ sĩ cải lương, tiếp lửa để sân khấu cải lương mãi mãi trường tồn.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH – NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI